Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Επιγραφές


Αικατερίνη Ασδραχά
" Χριστιανικές και πρωτοβυζαντινές επιγραφές
της Ανατολικής Θράκης και της νήσου Ίμβρου
(3ος - 7ος αιώνες) "

Ιστορική παρουσίαση και σχολιασμός

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

" Το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία Ελλάδα "


Περισσότερα για εκδόσεις 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
με την επιμέλεια του καθηγητή
Ευάγγελου Μανωλά
δείτε εδώ